FSMVÜ | Yayınevi
 
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF
ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

    
Kitaplar  >>  Edebiyat  >>  Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi (CD İlaveli)
Yazar(lar)
Türkan ALVAN ,
ISBN
978-605-86260-1-0
Yayınevi
FSM Vakıf Üniversitesi Yayınları
Basım Tarihi
2013 Nisan
Özellik
256 sayfa + 1 CD (Solist Ahmet Özhan)
Dağıtım&Satış
Kitap ve Kitap; Pandora Yayınları
Konu(lar)
Edebiyat ,
İÇİNDEKİLER TAKDİM I. ÖNSÖZ II. SAİD PAŞA İMAMI HASAN RIZA EFENDİ a. Hayatı III. SANATKÂR KİMLİĞİYLE SAİD PAŞA İMAMI IV. MÜDERRİS KİMLİĞİYLE SAİD PAŞA İMAMI V. İMAM KİMLİĞİYLE SAİD PAŞA İMAMI VI. MUTASAVVIF KİMLİĞİYLE SAİD PAŞA İMAMI a. Tarîkati: “Rufâîyye-Ma‘rifîyye b. Mürşidi: Ahmed Vehbî Efendi’nin Hayatı ve Şahsiyeti VII. RUFÂÎ-MA‘RİFÎ DERVİŞİ VE ŞEYHİ OLARAK SAİD PAŞA İMAMI VIII. BİR BAŞKA AÇIDAN SAİD PAŞA İMAMI: “MECZÛB-I İLÂHÎ IX. ESERLERİ a. Nasihatnâme b. Dîvânçe c. Nazım Şekilleri ve Türleri d. Vezin-Kafiye X. DİVANÇE METNİ XI. “NASİHATNÂME” TERCÜMESİ XII. “NASİHATNÂME” ASIL METNİ XIII. SAİD PAŞA İMAMI’NIN BESTELENMİŞ ŞİİRLERİNİN NOTALARI XIV. KAYNAKÇA