FSMVÜ | Yayınevi
 
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF
ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

    
Kitaplar  >>  Edebiyat  >>  Divan Şiirinde Şahıslar Mitolojisi
Yazar(lar)
Dursun Ali TÖKEL ,
ISBN
978-605-66732-4-5
Yayınevi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları
Basım Tarihi
Ağustos 2016
Özellik
xv, 383 sayfa ; 24 cm.
Dağıtım&Satış
Alfa Yayın Dağıtım
Konu(lar)
Edebiyat ,
Yaklaşık 600 yıl boyunca devam etmiş bir edebiyat ekolü olan Eski Türk Edebiyatının mitolojik yönelimleri açısından ele alınıp incelenmesinin bir zaruret olduğu kanaatinden yola çıkılarak hazırlanan bu eserde, Eski Türk Edebiyatı metinlerinde adı geçen şahısların mitolojik yönleri üzerinde durulmuştur. Bu eserde, Divan şiirindeki mitolojik şahıslar, hemen hemen bütün kadim milletlerin mitolojik rivayetlerine başvurularak hazırlanmaya çalışılmıştır. Giriş bölümünde; mitoloji, mitoloji ve sanat, mitoloji ve edebiyat konularının da uzun ve ayrıntılı bir analize tabi tutulduğu bu eser, alanında ilk olma özelliğini de ihtiva etmekte ve bu konularda araştırma yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.